Ad Altum Tõlkebüroo

Keeletoimetamine, tõlke toimetamine ja korrektuur

Keeletoimetamine

Keeletoimetaja teeb tekstis keele- ja stiiliparandusi, kohandades emakeeles kirjutatud või tõlgitud teksti selle sihtgrupi ja -kasutusega. Trüki- ja veebimaterjalide puhul on keeletoimetamine vältimatu. Toimetame artikleid, õppematerjale, raamatuid, tooteinfot, tutvustusi, reklaame ja muid tekste eesti, inglise, vene, soome ja saksa keeles. Võite küsida ka muid keeli, teeme koostööd teiste tõlkebüroodega üle maailma.

Keeletoimetamist sisaldab meie tavatõlke teenus. Eri keeltes on lauseehitus erinev ja eriti pikemate tekstide või sihtkeelest väga erineva lauseehitusega keeltest tõlkimisel võib tõlkija võõrkeele lauseehitusse ja väljenditesse n-ö kinni jääda. Nii oleks justkui küll tegu emakeelega, aga teksti mõttest on raske aru saada. Keeletoimetaja ülesanne on sellised tekstid ilusasse emakeelde ümber sõnastada ning teksti keelekasutust selle kasutusotstarbe ja sihtgrupiga kohandada. Nii on lugejal lihtsam tekstist aru saada ja see ei mõju tõlkena.

Tõlke toimetamine

keeletoimetamine

Tõlke toimetamisel võrdleb tõlketoimetaja (teine tõlkija) tõlget rida-realt algtekstiga ja parandab selles leiduvad sisu-, stiili- ja kirjavead. See on töö, mis tõlke kvaliteedist ja spetsiifikast olenevalt võib võtta poole või enamgi tõlkimisele kulunud ajast. Eraldi teenusena tellivad seda meilt peamiselt välismaised tõlkebürood teisest tõlkebüroost tellitud tõlke kvaliteedi kontrollimiseks või väljastatava tõlke kvaliteedi tagamiseks. Tõlke toimetamist sisaldab ka meie täppistõlke teenus.

Korrektuur

Korrektuur on keeletoimetamise vähenõudlikum ja odavam variant. Korrektuuri käigus parandatakse teksti keele- ja kirjavead, aga ei tehta sisulisi ega stiiliparandusi.

Korrektuur on vajalik viimase lihvi andmiseks enne teksti trükis või internetis avaldamist, sest keeletoimetaja on inimene ja mitte masin ning vead võivad tekkida ka toimetamise käigus. Lisaks pakume seda teenust emakeeles kirjutatud lõputööde ja tekstide kirja- ja keelevigade parandamiseks inimestele, kes oma kirjakeeleoskuses kindlad ei ole. Võõrkeeles kirjutatud tekstide puhul tuleb tellida keeletoimetamine, sest neis on parandusi rohkem ja nende keeletoimetamine võtab rohkem aega.

Saada hinnapäring

Keeletoimetaja tööriistad

Eesti keele toimetaja lähtub oma töös Eesti Keele Instituudi e-keelenõu ja keelehooldekeskuse materjalidest. Väikese nimekirja neist leiate ka meie lehelt.