Ad Altum Tõlkebüroo

Kirjalik tõlge

Kirjalik tõlge on meie põhiteenus.

Peamiselt teeme inglise-eesti, eesti-inglise, vene-eesti, eesti-vene, soome-eesti, eesti-soome ja saksa-eesti, eesti-saksa tõlkeid. Lisaks tõlgime läti, leedu, poola, ukraina, ungari, prantsuse, hispaania, hollandi, rootsi, norra, itaalia keelest ja keelde. Teeme tõlkeid ka võõrkeelest võõrkeelde (vene-soome-vene, vene-leedu-vene vms), kasutades selleks koostööpartnereid vastavates maades.

Üldjuhul tehakse kirjalik tõlge tõlkija emakeelde.

kirjalik tõlge

Saada kirjaliku tõlke päring

Kvaliteetne kirjalik tõlge valmib mitme inimese koostöös. Olenevalt tellija soovist ja vajadustest võib kirjalik tõlkimine sisaldada erinevaid tööetappe.

Toimetatud tõlge

Kirjalik tõlkimine sisaldab standardteenusena mitut tööetappi ja mitme inimese tööd. Kõigepealt tekst tõlgitakse, seejärel seda toimetatakse kas keeleliselt (tavatõlge) või algtekstiga võrreldes sisuliselt (täppistõlge), millele vajaduse korral järgneb veel keelekorrektuur (avalik tõlge).

Tavatõlge

Keeletoimetaja kontrollitud tavatõlge on tõlkebüroode standardteenus ja sobib tooteinfo, aruannete, ülevaadete, diplomi- ja lõputööde ning enamiku asutuse- või ettevõttesiseseks kasutamiseks mõeldud tekstide tõlkimiseks.

Täppistõlge

Teise tõlkija poolt algtekstiga võrreldes toimetatud täppistõlge sobib õiguslikult siduvate tekstide ja kasutusjuhendite tõlkimiseks.

Täppistõlke puhul kontrollib teine tõlkija tõlget igat lauset eraldi algtekstiga võrreldes ja teeb tõlkes vajalikud sisulised või keelelised parandused, kasutades paranduste jälgimise funktsiooni. Sel viisil toimetatud tõlge saadetakse tagasi esimesele tõlkijale, kes parandused läbi vaatab ja need kas kinnitab või tagasi lükkab. Täppistõlke teeme põhikeelte puhul alati tõlkemäluprogrammiga, millel on mitmeid funktsioone tõlke täpsuse ja kvaliteedi tagamiseks.

Täppsitõlge on ka notariaalselt kinnitatud tõlge. Seda teeme vene-eesti, inglise-eesti ja saksa-eesti suunal ning võõrkeelest võõrkeelde. Eesti keelest võõrkeelde saab ametlikke tõlkeid alates 1. jaanuarist 2015 teha ainult vandetõlk. Vandetõlkide kontaktandmed leiate Justiitsministeeriumi kodulehelt.

Avalik tõlge

Nii keeletoimetamist kui ka teise toimetaja korrektuuri sisaldav avalik tõlge on mõeldud internetis või trükis avaldatavate materjalide tõlkimiseks. Korrektuur tehakse üldjuhul pärast teksti kujundamist/küljendamist ja nii saavad ka nende tööde käigus tekkinud vead enne avaldamist parandatud.

Toimetamata tõlge

Piiratud eelarve ja kitsa kasutuse puhul võite tellida ka soodsa hinnaga toimetamata lihttõlke. Kui tegemist ei ole tellija soovil kiirtööga, sisaldab lihttõlge väljastusülevaatust, mille käigus kontrollitakse numbrite ja nimede vastavust algtekstile, kõigi lõikude olemasolu tõlkes ning tõlke vormistust.

Tõlkimise kiirus

Keskmine tõlkimise kiirus on 5 mahulehekülge tööpäevas. Lisaks peab aega arvestama ka toimetamiseks ja korrektuuriks. Mida spetsiifilisem ja nõudlikum tõlge, seda enam kulub aega.

Saada kirjaliku tõlke päring