Ad Altum Tõlkebüroo

Küljendamine ja kujundus

Küljendamine on teksti vormindamine ja teksti ning piltide paigutamine leheküljel nii, et olulised tekstiosad oleksid esile toodud ning tulemus oleks nägus ning paberiruumi säästev. Kui saadate tõlkimiseks piltidega ja vormindatud tekstifailid või PowerPointi failid, siis ei ole nende küljendamine vajalik. Sellisel juhul tõlkija lihtsalt asendab tekstiosad ja teksti paigutus/vormindus jääb samaks.

Küljendamine on vajalik, kui tõlkida soovitakse paberkandjal või pildivormingus (PDF, JPG vms) tekste. Sellisel juhul ei saa teksti automaatselt asendada ja kogu kujundus tuleb uuesti luua. Üldjuhul tellitakse seda teenust kasutusjuhendite tõlkimisel, kui klient soovib saada PDF-vormingus algtekstile sarnaselt kujundatud tõlkefaile.

Küljendamise hind

Küljendamise hind oleneb töö keerukusest ja algab 3 eurost (+KM) ühe küljendatava lehekülje eest.

Küljendamise hinna pakkumiseks on oluline teada, kas küljendatud tõlge läheb trükki või kasutatakse seda digitaalsel kujul. Trükkimine seab piltide kvaliteedile suuremad nõuded. Kujundaja seisukohast on hea saada selle kujundusprogrammi vormingus failid, milles algne küljendus loodi. PDF, JPG ja teised pildivormingud on mõeldud kujundatud teksti vaatamiseks ja edastamiseks ning neis ei saa või on väga keeruline teksti asendada.

Autorikaitse küsimus

Sageli on tõlkimiseks saadetud fail muutmise ja kopeerimise eest kaitstud ja siis tuleb silmas pidada veel autorikatsega seotud asjaolusid. Tellija vastutada jääb kontrollida, kas olemasolevat küljendust ja pilte on üldse lubatud kopeerida.

Lokaliseerimine

Lokaliseerimine on tarkvara ja infomaterjalide tõlkimine ja vastava kultuurikeskkonnaga kohandamine. Parimal juhul peaks iga tõlkimine sisaldama lokaliseerimist. Suuremad tootjad korraldavad oma toodete kasutusjuhendite tõlked ise, tellides kõik keeled ühest lokaliseerimisbüroost.

Lokaliseerimisbürood saadavad oma vastava keele tõlkepartnerile tõlkimiseks kujundusprogrammist tõlkemäluprogrammi vormingusse konverditud failid. Tõlkepartner tõlgib failid tõlkemäluprogrammiga, laseb tõlked toimetada ning saadab siis tellijale tagasi. Lokaliseerimisbüroos konverditakse tõlgitud failid tagasi kujundusprogrammi. Nüüd saadetakse kujundatud tõlge tavaliselt PDF-vormingus tagasi tõlkepartnerile, kus tõlkija või toimetaja loeb teksti veel kord hoolikalt üle.

Selline partnerlus suurte lokaliseerimisbüroodega moodustab olulise osa meie töömahust. Tõlkemäluprogramme on palju, aga meie kasutame oma töös programme  SDL Trados Studio 2015 ja memoQ.

Küsi täpsemat infot: muu päring

küljendamine