Ad Altum Tõlkebüroo

Notariaalne tõlge

notariaalne tõlge

Notariaalne tõlge on dokumendi tõlge, mille puhul notar kinnitab tõlkija allkirja õigsust ehk siis seda, et tõlke on allkirjastanud tema vannutatud tõlkija.

Notari kinnitusega tõlgime avalik-õiguslikke dokumente, nt isikutunnistused, sünnitunnistus, abielutunnistus, surmatunnistus, õppeasutuste tunnistused ja diplomid, ning juriidiliste isikute välja antud tõendid või teatised ja äriregistri dokumendid. Notar kinnitab tõlkija allkirja ehtsust

 

Vabandame! Praegu me notariaalseid tõlkeid ei tee.

Saada kirjaliku tõlke päring

Eesti keelest võõrkeelde saab ametlikke tõlkeid alates 1. jaanuarist 2015 teha ainult vandetõlk.

Eeltoodu tuleneb vandetõlgi seaduse § 31 lõikest 1, mille kohaselt alates 2015. aasta 1. jaanuarist kuni seaduse § 7 jõustumiseni (st kuni 01.01.2020) tõlgib eesti keelest võõrkeelde dokumente, mille tõlge peab välisriigi õigusakti kohaselt olema ametlik või kinnitatud, üksnes vandetõlk.

Juhul kui eestikeelne dokument vajab ametlikku tõlget sellisesse võõrkeelde, milles Eestis vandetõlki ei ole, on võimalik dokument tõlkida Eestis mõnda enamkasutatavasse keelde (nt inglise, vene või saksa keel).

Keelesuunal võõrkeel–eesti keel on kuni 2020. aastani notari juures võimalik ametlikke tõlkeid vormistada senisel viisil, kus notar kinnitab talle tuntud tõlkija allkirja õigsust.
Vandetõlkide kontaktandmed leiate Justiitsministeeriumi kodulehelt.

Notariaalse tõlke tellimine

Notariaalse tõlke tellimiseks saatke meile pildistatud või skaneeritud dokument. Teeme teile
hinnapakkumise. Kui pakkumine sobib teile, saadame teile arve. Kui arve on tasutud, anname tellimuse töösse. Originaaldokumendid tuleb kokku lepitud päeval viia Rävala Ärimajas (Rävala pst 6 Tallinnas) asuvasse notaribüroosse, kust saab tõlked üldjuhul samal päeval ka kätte.

Nõuded originaaldokumendile

Et notar dokumenti aktsepteeriks, peab see olema õigesti vormistatud originaaldokument. Sellel ei tohi olla allkirjastamata parandusi ning sellel peab olema:

  • välja andnud asutuse tempel (firmablanketil dokumendi puhul piisab allkirjast)
  • väljaandmise eest vastutava isiku allkiri või isikute allkirjad (mitmeleheküljeliste köitmata dokumentide puhul peavad allkirjad ja/või templid olema igal leheküljel)
  • väljaandmise kuupäev.

Apostill

Välisriigis (v.a Leedus, Lätis, Poolas, Ukrainas ja Venemaal) välja antud dokument kehtib Eestis ja selle tõlkele saab notari kinnitust taotleda vaid siis, kui dokument on kinnitatud apostilli või legaliseeringuga.
Apostill on dokumendi ehtsust tõestav dokumendimanus, mis kinnitatakse dokumendi külge dokumendi välja andnud riigi vastavas ametiasutuses. Riigis, mis ei ole apostillikonventsiooniga ühinenud, asendab apostilli välisministeeriumi legaliseering.

Eestis välja antud dokumente apostillitakse kõigis Eesti notaribüroodes. Apostillimine tuleb kindlasti teha enne dokumendi tõlkimist, hiljem apostilli tõlkedokumendile lisada ei saa.

Apostillimise (ja legaliseerimise) kohta saate rohkem infot Notarite Koja kodulehelt.

Notariaalse tõlke vormistamine

Notariaalne tõlge vormistatakse vastavalt justiitsministeeriumi eeskirjadele või kinnitava notari nõuetele.

Tõlkele lisatakse viide keelele, millest see on tõlgitud, tõlkija nimi ja allkiri ning tõlkebüroo andmed. Notariaalne tõlge köidetakse vastavalt vajadusele kokku kas:

  • originaaldokumendiga, piiratud kehtivusega tõendite puhul, nagu näiteks tõendid;
  • või dokumendi koopiaga, mis vastavalt vajadusele võib olla notari kinnitusega või ilma.