Ad Altum Tõlkebüroo

Suuline tõlgesuuline tõlge

Suuline tõlge on kõne või kirjaliku teksti suuline tõlkimine. Pakume järeltõlget, sünkroontõlget, sosintõlget ja notariaalse tehingu tõlkimist. Tõlgime inglise, vene, soome ja saksa keelest ning keelde.

Järeltõlge on sobiv võõrkeelse esineja tõlkimiseks

Tõlgitav isik räägib lõikude kaupa, andes iga lõigu järel tõlgile aega öeldut tõlkida. See on sobiv võõrkeelse esineja tõlkimiseks väiksema osalejate arvuga seminaridel. Järeltõlke puhul tellitakse tavaliselt iga keelepaari kohta üks tõlk.

Sünkroontõlge (konverentsitõlge) tehakse samaaegselt ettekandega

Sünkroontõlge eeldab sünkroontõlke seadmete olemasolu. Tavaliselt tehakse sünkroontõlget sünkroontõlkeks vajaliku varustusega konverentsisaalides. Tõlgid töötavad tõlgikabiinis või eraldi ruumis, kuhu pilt saalis toimuvast edastatakse kuvari abil, ja tõlgivad kõrvaklappide vahendusel samaaegselt ettekandega. Et vältida väsimusest ja muudest inimlikest põhjustest tingitud vigu ja võimalikke katkestusi, kasutatakse sünkroontõlke puhul iga keelepaari kohta kahte tõlki, kes töötavad vaheldumisi. Selle tõttu on ka sünkroontõlke hind vastavalt kallim.

Sosintõlge on sobilik, kui üks kuni kaks inimest vajab tõlget

Sellisel juhul istub tõlk tõlget vajava inimese kõrval ja tõlgib ettekande teksti sosinal samaaegselt ettekandega. Ka sosintõlke jaoks võib vaja minna spetsiaalset aparatuuri, mille saate rentida näiteks siit.

Notariaalse järeltõlke puhul viibib tõlk notariaalse tehingu juures

ja tõlgib lisaks notari ning kliendi jutule ka notariaalse dokumendi sisu.

Saada suulise tõlke päring

Soovitused parima lõpptulemuse saavutamiseks

Tellimiseks varuge aega

Suuline tõlge tuleks tellida võimalikult varakult, sest suulise tõlgi ettevalmistuse ja kogemusega tõlke on tunduvalt vähem kui kirjalike tekstide tõlkijaid ja nende ajad on pikalt ette planeeritud.

Tellijapoolne sisend on suurepärase lõpptulemuse tarvis väga oluline

Hea tõlke tegemiseks peab tõlk end aegsasti vastava teemaga kurssi viima. Seepärast on väga oluline, et tellija oskaks anda võimalikult palju infot ja viiteid, kust materjali leida, või edastaks tõlgile kõik enda käsutuses olevad kirjalikud abimaterjalid (ettekannete tekstid ja slaidid). Lisaks on ürituse viperusteta kulgemiseks tõlgil oluline teada kohapealseid tingimusi, näiteks kui kavatsetakse teha ringkäik, et tutvustada kombainide ehitust, siis tuleks tõlki hoiatada, et on vaja sobivat riietust ja jalanõusid jne.