Ad Altum Tõlkebüroo

Tõlkemälu

Tõlkemälu on tõlkemäluprogrammiga loodud andmebaas, mis sisaldab paralleelseid lauseid kahes keeles. Tõlkemälud on väga kasulikud, kui peate sageli tõlkima osaliselt korduvaid tekste. Tõlkemäluprogramme on palju, aga meie kasutame oma töös SDL Trados Studio 2015 ja memoQ. Tõlkemäluprogrammiga tõlgime peamiselt inglise, vene, soome ja saksa keelest eesti keelde, üksikjuhtudel ka eesti keelest võõrkeelde.

Tõlkemäluprogrammi saab kasutada ainult tekstifailide tõlkimiseks. Pildifailide puhul eeldab see eeltööd teksti tekstifaili konvertimiseks ja pole ka alati võimalik. Tekstifailidest salvestatud PDF-faile on üldjuhul võimalik tõlkemäluprogrammiga tõlkida.

Tõlkemälu aitab säästa tõlkimisele kuluvat aega ja raha

Tänu sellele teenusele ei pea te korduvaid tekstiosasid ise eelnevalt välja sõeluma, et nende tõlkimise eest mitte korduvalt maksta. Selle töö teeb teie eest tõlkemäluprogramm, mis võtab korduva lause tõlke tõlkemälust. Tõlkemäluprogrammi analüüsifunktsioon väljastab info selle kohta, kui palju on tekstis korduvaid lauseid ja kui palju on teksti, mis on tõlkemälus juba olemas. Selle analüüsi alusel arvutame välja tõlke hinna, mis võtab arvesse korduste ja tõlkemäluvastete esinemist.

Tõlkemälu aitab tagada tõlke kvaliteeti

Peale aja ja raha säästmise aitab tõlkemäluprogrammiga tõlkimine parandada tõlgete kvaliteeti, lihtsustades läbivalt sama terminoloogia kasutamist ka väga pika ajavahemiku järel ja eri tõlkijate tehtavates tõlgetes. Tõlkemäluprogrammid võimaldavad luua ka kliendipõhiseid terminibaase ja kasutada automaatset kontrolli terminite kasutuse jälgimiseks. Lisaks on tõlkemäluprogrammidel spetsiaalsed kontrollifunktsioonid numbrite, vorminduse jms vastavuse kontrollimiseks lähte- ja sihttekstis. Kõige tipuks ei ole tõlkemäluprogrammiga tõlkides võimalik teksti kogemata vahele jätta.

Tõlkemälu loomise teenus

Vastava programmiga on võimalik luua mälu juba olemasolevate tõlgete baasil, kui teil on olemas tekstifailina lähtetekst ja tekstifailina tõlketekst. See on väga otstarbekas, kui peate regulaarselt uuendama või muutma mingit olemasolevat põhiteksti või sageli sarnaseid tekste tõlkima. Sellised tekstid on näiteks lepingud, kasutusjuhendid, aastaaruanded, tooteinfo jms. Sellisel juhul tuleks kõigepealt tellida olemasolevate tõlgete baasil tõlkemälu loomine ja edaspidi saab tekste tõlkida juba seda mälu kasutades. Maksate siis juba vaid muudatuste tõlkimise eest.

Küsi täpsemat info: muu päring

tõlkemälu